Raepatja on hyvinvointia tukevan nukkumisen edelläkävijä

Lue lisää Raepatjasta

PIDEMMÄT SELITYSTEKSTIT

Olemme koonneet tälle sivulle 'Yksilöllinen ja kestävä Raepatja' –sivulta löytyvien lyhyiden esittelytekstien pidemmät ja laajemmat versiot sekä linkkejä syvempään tietoon käsitellyistä aiheista.

Valmistetaan Sinulle mittojesi mukaan

Jotta Raepatja saadaan sopimaan Sinulle parhaalla tavalla, se valmistetaan alusta saakka Sinulle juuri Sinun yksilöllisten mittojesi mukaan.

Raepatja on räätälöidysti asiakkaan mittojen mukaan ommeltava tuote – kuin räätälin ompelema takki. Tavalliset vaahtomuovi– ja joustinpatjat edustavat samanlaista ajattelua kuin vaatteissa one–size–fits–all –tuotteet, kuten joustofroteejumpperi, joka joustaa niin paljon, että sen saa vedettyä melkein kenen tahansa päälle, ja silti se päälle puettuna vetäytyy jokaisen yllä jotakuinkin vartalonmyötäiseksi (vaikka ehkä kiristääkin jostakin kohdista ja on toisaalta löysä joistakin toisista kohdista). Joustava ratkaisu ei kuitenkaan pysty tukemaan nukkuvan ihmisen vartaloa riittävän hyvin (eli ergonomisesti), joten Levos ei halua sellaisia tehdä. Levosin tapa on käytää tukevia lähes joustamattomia kankaita ja valmistaa niistä vain vähän joustava asiakkaan mittojen mukaan räätälöity Raepatja, jonka mukautuminen vartalon muotoihin saavutetaan joustavuuden sijaan täyterakeiden siirtymisellä paikasta toiseen eli 'säkkituoliefektillä'.

Sellainen Raepatja ei voi olla mitoiltaan ja muodoiltaan valmistettu "vain sinne päin", vaan sen täytyy olla hyvin lähelle oikean kokoinen ja muotoinen kullekin nukkujalle, koska suhteellisen pieninä paksuuksina käytettävä raetäyte (paksu raetäyte päästäisi nukkujan vartalon uppoamaan liian syvälle rakeiden sekaan – ergonomisesti huonompaan asentoon) "antaa anteeksi" patjan mittojen ja muotojen vikoja paljon vähemmän kuin joustinpatjan pitkät jouset tai vaahtomuovipatjan paksu vaahtomuovi.

Raepatja täytyy lisäksi valmistaa suurella ammattitaidolla, jotta siitä saadaan asiakkaalle hyvin istuva ja asiakkaan käytössä hyvin toimiva tuote – aivan kuin räätälin tekemä takkikin. – Sellaista ei kuka tahansa pysty valmistamaan, vaan työhön tarvitaan kokenut ompelun ammattilainen.

Asiakkaan mittojen ottamisen tulee myös luonnollisesti onnistua oikein. Parasta toki on, jos asiakas voi tulla Levosin Showroomiin mitattavaksi, ja voimme yhdessä raepatjoja kokeilemalla etsiä asiakkaalle sopivat Raepatjan mitat. Usein sellainen ei kuitenkaan ole mahdollista. Sellaista tilannetta varten Levos on kehittänyt kotimittausmenetelmän, jolla asiakas pystyy itse – tai mieluummin vielä toisen henkilön avustuksella – mittaamaan omat Raepatjaa varten tarvittavat mittansa. Vartalon kotimittauksen ohjeet löytyvät täältä.

Muoto ja tuki 'Säkkituoliefektillä'

Raetäyte mukautuu vartalon pienienkin muotojen mukaan ja jäykistyy paineen vaikutuksesta 'säkkituoliefektillä' luotettavaksi miellyttäväksi tueksi loistavalla nukkumisergonomialla.

Tavallisissa vaahtomuovi- ja joustinpatjoissa on se rajoittuneisuus, että niiden jokainen tukielementti, eli vaahtomuovi- ja joustinpatjojen tapauksessa samalla joustoelementti, (joustinpatjassa jousi ja vaahtomuovipatjassa mikä tahansa sormenpään kokoinen kohta vaahtomuovia) on jostakin kohdastaan sidottu tiukasti kiinni johonkin, mikä estä sen liikkumisen pois paikaltaan. Joustinpatjassa jouset ovat kiinni vähintäänkin pohjastaan patjan pohjarakenteessa, ja vaahtomuovissa jokainen sormenpään kokoinen kohta vaahtomuovia on kiinni kaikissa viereisissä sormenpään kokoisissa kohdissa vaahtomuovia.

Tämä rajoittaa oleellisesti joustin- ja vaahtomuovipatjojen toimintakykyä. Erityisesti tästä aiheutuu kolme rajoitusta:

 • Tukielementit eivät pysty liikkumaan pois sieltä, missä ne ovat haitaksi.
 • Tukielementit eivät pysty kääntymään eri asentoon tukemaan, jos tuen on tarpeen tulla eri suunnasta, esimerkiksi sivulta. (Koskee erityisesti joustinpatjaa.)
 • Tukielementtien kiinnityskohdat vetävät tukielementtejä puoleensa niin, että niiden kyky tukea nukkujan vartaloa vähenee. (Koskee erityisesti vaahtomuovipatjaa. Esimerkiksi, kun jalka painaa vaahtomuovin jostakin kohtaa kuopalle, vaahtomuovin sisäiset vetovoimat vetävät vaahtomuovia osittaiselle kuopalle myös jalan vieriltä, jolloin jalan vierillä vaahtomuovin kyky tukea on pienentynyt.)

Levosin Raepatjassa (ja tukityynyissä) muotoutuminen vartalon muotoihin ja vartalon tukeminen tehdään raekammioissa vapaasti liikkuvilla rakeilla. Tällöin tukielementeillä (eli täyterakeilla) ei ole mitään mainituista rajoituksista: Tukielementit pystyvät liikkumaan pois sieltä, missä ne ovat haitaksi. Tukielementit pystyvät tukemaan mistä suunnasta tahansa. Eikä tukielementtejä ole kiinnitetty kiinni mihinkään, joten ei ole niiden välisiä sisäisiä vetovoimia, jotka haittaisivat vartalon tukemista. Lähtökohtaisesti tilanne Raepatjassa on siis aivan erilainen – vapaampi rajoituksista ja parempi – kuin tavallisissa patjoissa.

Raepatjassa puolestaan haasteena on hallita, ohjata ja rajoittaa rakeiden vapaata liikkuvuutta työntämällä rakeita kunkin raekammion pintakankaalla, ja ohjata sekä muotoilla kunkin raekammion pintakangasta työntämällä sitä ulkopuolelta sellaiseen asentoon, että rakeet sen sisällä järjestyvät antamaan vartalolle juuri halutunlaisen tuen. – Sekään ole aivan yksinkertainen asia, vaan vaatii taitoa ja osaamista toteuttaa kunnolla. – Rakeiden käyttäminen joka tapauksessa mahdollistaa pääsemisen erinomaiseen vartalon tuentaan, mikä ei ole mahdollista joustin– eikä vaahtomuovipatjoilla niiden lähtökohtaisten tuentarajoitteiden takia.

Toki rakeiden käyttämisestä patjan täytemateriaalina aiheutuu myös uudenlaisia haasteita, joita joustin– ja vaahtomuovipatjoissa ei ole. Suurin haaste on sen hallitseminen, että vartalo saa erinomaisen tuen sekä kylkiasennossa että selällään nukuttaessa – ja myös niiden välimuotoa edustavissa muissa nukkuma–asennoissa. Tässä avuksi tulevat Levosin monet erilaiset tukityynyt, joita siirtelemällä saadaan hallittua nukkuma–asentojen vaihtaminen ja tuen siirtäminen kulloinkin tarvittaviin kohtiin vartalon vierille, alle ja tarvittaessa päällekin.

Levosin Raepatjassa käytetään siis hyödyksi 'Säkkituoliefektiä', joka tarkoittaa sitä, että muotoutuvan raekammion (esim. taipuisasta kankaasta tehdyn) sisällä vapaasti liikkumaan pääsevät rakeet väistävät ja antavat tilaa raekammiota painavalle esineelle muotoutuen esineen pinnan muotojen mukaisesti niin pitkään, kunnes rakeilta loppuu väistämis– eli pakenemistila. Tällöin rakeet jäykistävät raekammion, eli raekammioon kohdistuva paine painaa rakeiden välityksellä raekammion pintakangasta kaikkiin suuntiin, myös takaisin kohti paineen aiheuttajaa (kuten vartaloa). Tällöin saavutetaan kolme ergonomian kannalta keskeistä tavoitetta erinomaisesti:

 1. Tuki tulee tarkasti vartalon muotojen mukaiselta tukikappaleelta. – Tuen ergonominen muoto on hyvä, jolloin se kohdistuu oikeisiin kohtiin ja jakaa paineen hyvin.
 2. Tuki on voimakas ja luotettava (edellyttäen toki, että raekammiota painetaan riittävällä voimalla). – Tuen ergonominen määrä ja jäykkyys ovat hyviä.
 3. Tuki pääsee kohdistumaan vartaloon mistä suunnasta tahansa. – Tuen ergonominen suunta on hyvä. – Vartalo ei ole tasainen "lauta", jolle riittää yhdensuuntainen tuki alhaalta ylös päin, vaan vartalo on kolmiuloitteinen kappale, joka tarvitsee tukea myös sivuilta ja kaikista välisuunnista. Rakeiden käyttäminen mahdollistaa etenkin aiempia ratkaisuja paremman sivuttaissuuntaisen tuen vartalolle.

Ylivoimainen tuki jousiin ja vaahtomuoviin verrattuna

Venyvillä ja joustavilla patjarakenteilla ei ole mahdollista tukea vartaloa niin, ettei tuki joustaisi karkuun, kun sille varaa lisää painoa – jäykillä rakeilla sen sijaan on.

Venyvät ja joustavat patjarakenteet eivät käytännössä koskaan ole täysin painuneet kasaan (jos ovat, se on erittäin huono asia niiden kestävyydelle), joten niissä on aina varaa painua lisää. Niinpä, jos jotakin kohtaa patjassa painaa lisää, se tietenkin painuu alemmas – siirtäen samalla tukemistasonsa alemmas. Tämä on ergonomisen tuen kannalta huono asia. Jos tarvitseekin antaa voimakas tuki ylempänä, ei se enää onnistu, jos patja on jo painunut alemmas. Tästä syystä etenkin ristiselän tukeminen on niin suuri ongelma tavallisilla patjoilla: Koska lantio tai peppu, joka myös tarvitsee voimakkaan tuen, painaa jo patjan voimakkaan tuen tukemistason alemmas, patja ei enää pysty antamaan voimakasta tukea ristiselälle, joka on ylempänä.

Raepatjan täyterakeet sen sijaan voivat niihin kohdistuvan paineen vaikutuksesta jäykistää raekammion antamaan voimakasta tukea millä korkeudella tahansa. Näin ollen myös ristiselän – ja muiden vartalossa tukea ylempänä tarvitsevien kohtien – tukeminen onnistuu Raepatjalla erinomaisesti.

Kun lisäksi Raepatjalla 'Säkkituoliefektin' ansiosta tuki vartalolle on tarkasti vartalonmuotoinen, voimakas ja luotettava, sekä hyvä mihin suuntaan tahansa, Raepatjan tuki vartalolle on todellakin ylivoimainen joustin– ja vaahtomuovipatjoihin verrattuna.

Ristiselkä saa kunnollisen tuen

Raepatjalla onnistuu se, mikä ei onnistu pehmeämmillä joustavammilla patjoilla: Ristiselkä saa riittävän voimakkaan tuen, jotta sen lihakset voivat luottaa kehon ulkopuolelta tulevaan tukeen ja rentoutua sisäisesti sekä palautua kunnolla.

Kuten Raepatjan ylivoimaisen tuen selityksessä kerrottiin, ristiselkä syvemmälle patjaan painuvan lantion tai pepun vieressä jää tavallisilla joustin– ja vaahtomuovipatjoilla vääjäämättä (ilman erityisiä patjansisäisiä ristiselän tukirakenteita) liian vähäiselle tukivoimalle.

Raepatjan täyterakeet sen sijaan voivat niihin kohdistuvan paineen vaikutuksesta jäykistää raekammion antamaan voimakasta tukea millä korkeudella tahansa. Näin ollen ristiselän – ja myös muiden vartalossa tukea ylempänä tarvitsevien kohtien – tukeminen onnistuu Raepatjalla erinomaisesti.

Raepatjan asiakaskohtaisessa suunnittelemisessa varmistetaan ristiselän hyvä tuki vielä aivan erityisesti: Raepatjan suunnittelu alkaa nimenomaan ristiselän kohdasta. – Ensin mitoitetaan ja sijoitetaan ristiselkää tukeva raekammio, jotta se varmasti antaa ristiselälle hyvän tuen, ja vasta sen jälkeen suunnitellaan kaikki muut Raepatjan raekammiot.

Luonnollisesti myös jokaisen Raepatjan kanssa asiakkaan mittojen mukaan valmistettavaan ja Raepatjan alla käytettävään jäykkään Profiilipatjaan toteutetaan tukiprofiili, joka sallii lantion ja pepun laskeutua alemmas ja nostaa ristiselän kohdalla Raepatjan alta tulevan jäykän tuen ylemmäs vartalon luonnollisten muotojen mukaisesti.

Näin ollen ristiselkä saa Raepatjan päällä levätessään erinomaisen vahvan ja ergonomisen tuen.

Elinvoimainen ja hyväkuntoinen tunne herätessä

Raepatjalla maatessasi kehosi on koko ajan jäntevä ja toimii luonnollisella tavalla terveytesi hyväksi läpi koko yön, koska Raepatja antaa kehollesi sen kaipaaman laadukkaan tukivasteen.

Niinpä Raepatjalta herätessäsi kehosi tuntuu elinvoimaiselta ja hyväkuntoiselta.

Raepatjalla nukkuminen toimii jopa matalatehoisena treeninä samalla, kun se lepäännyttää ja palauttaa tehokkaasti.

Kaikki tämä johtuu siitä yksinkertaisesta asiasta, että on hyvä ja terveellistä, jos keho pysyy hyvässä toimintakunnossa koko yön – eikä vain alkuosaa yöstä. Silloin keho myös huoltaa itseään tehokkaasti koko yön ajan. – Yksinkertaistaen: Kehon on hyvä pysyä skarppina ja vireänä koko yön, vaikka mieli onkin syvässä unessa. – Niin keho pyrkiikin aina ja kaikilla patjoilla nukuttaessa toimimaan, mutta vain harvoilla patjoilla keho ei väsy yrittämiseensä jo kesken yön ja selviä sen jälkeen loppuyötä miten–kuten "koomautuneena", tai vaihtoehtoisesti nukkumisergonomian puutteet rasittavat kehoa turhaan yön aikana niin paljon, että nukkumisen lopputulokset jäävät lepääntymisen ja rentoutumisen kannalta – saatika yön mahdollisen palauttavan treenivaikutuksen kannalta – heikonlaisiksi.

Toki kehon yölliseen toimintaan liittyy em. yleistyksen ympärillä monia ilmiöitä, joilla on omat, mutta kuitenkin em. pääsääntöä pienemmät, vaikutuksensa kehon nukkumisen kokonaisuuteen. Esimerkiksi nukkumisen aikana tapahtuu (yleensä) lihasten aivan normaali "halvaantuminen", jonka tarkoitus on estää ihmistä ohjaamasta tietoisuudellaan kehonsa liikkeitä unensa aikana ja siten kolhimasta itseään tai muita tietoisuutensa ollessa unien vallassa. Silloinkin kuitenkin kehon tasapainoelimet ja lihasten reagoiminen tasapainoärsykkeisiin sekä tasapainon korjaaminen lihasten työllä ovat aivan normaalisti "hereillä" ja toiminnassa.

Kuten ovat "hereillä" ja normaalisti toiminnassa myös lihasten sisäinen huoltaminen ja vartalon sisäinen tukeminen lihasten työllä, jotka nimenomaan ovat hyvin merkittäviä asioita sen kannalta, kuinka terveelliseksi, lepäännyttäväksi, palauttavaksi ja fyysistä kuntoa kehittäväksi nukkumisaika muodostuu vartalon ja lihasten kannalta:

Jos lihasten sisäinen huoltaminen häiriintyy jopa koko yön ajan esimerkiksi sen takia, että vartalo on väärässä asennossa – siis ergonomisesti huonossa asennossa – ja jotkin vartalonosat ovat vedossa niin, ettei veri pääse kiertämään niissä kunnolla ja kehon huolto toimimaan niissä kunnolla, tietenkään nukkuminen ei palauta ja huolla kehoa niin hyvään kuntoon kuin sen kuuluisi.

Yhtä lailla, jos keho joutuu jopa läpi koko yön tekemään turhaa – eli paremmalla nukkumisergonomialla vältettävissä olevaa – vartalon sisäistä tukemista lihastyöllä, niin eihän se tietenkään ole hallittua hyvää terveellistä treeniä keholle (vieläpä silloin, kun kehon olisi mahdollista ja myös tulisi lepäytyä sekä palautuakin), vaan ylenmääräistä haitallista rasitusta lihaksille. – Kun lihakset heräävät sellaisen vääränlaisen keskimäärin 8 h urakoinnin jälkeen, niin eiväthän ne ole lepäytyneet ja palautuneet terveellisellä tavalla, vaan ne ovat rasittuneet, huonosti huolletut, mahdollisen yöllisen kehittymisensä menettäneet ja jäykät sekä revähdysalttiit.

Sen sijaan Raepatjalla nukuttaessa, kun vartalo on nukkumisen aikana ergonomisesti hyvin tuettu, mikä minimoi kehon sisäisen tukemisen määrän – eli vartalon sisäiseen tukemiseen tarvitsee käyttää mahdollisimman vähän kehon voimavaroja – ja maksimoi kehon luonnollisen huollon toimimisen – kuin myös fyysisen kehityksen ja kasvamisen, koska nekin tapahtuvat pääasiassa nukkuessa – nukkuminen tuottaa paljon paremman, lepäyttävämmän, palauttavamman ja terveellisemmän lopputuloksen.

Silloin nukkumiseen uhrattava 'kolmasosa vuorokaudesta' toimii jopa fyysistä kuntoa kehittävänä ja nostavana matalatehoisena treeninä, koska kun lihaksisto saa hyvän nukkumisergonomian ansiosta lepäännyttyä ja palauduttua riittävästi, se pystyy käyttämään lihaksien kehittämisen hyödyksi sen, että vartalolla on raepatjan ja raetyynyjen ansiosta vierillään jäykkää tukea, jota vasten lihakset voivat voimalla painaa tuen lähtemättä karkuun ja saada tuelta hyvän vasteen painamiselleen. Se käy matalatehoisesta – ja pitkäkestoisesta – treenistä, joka johtaa lihasten kehittymiseen jo saman yön aikana, koska lihasten lepäytyminen, palautuminen ja kehittyminen pääsevät nekin tapahtumaan saman yön aikana oikein hyvin.

Vihdoinkin kehitysaskel patjoissa!

Patjoissa ei ollut sitten vuoden 1927 vaahtomuovin keksimisen tapahtunut mitään todellista kehitysaskelta – kunnes Levos kehitti Raepatjan.

Merkittävä suoritus pieneltä suomalaiselta laadukkaan nukkumisen yhtiöltä!

On hätkähdyttävää, kuinka vähän patjoihin on tullut merkittäviä uudistuksia viimeisten 200 vuoden aikana. – Monet meistä nukkuvat vielä nyt 2020–luvullakin käytännössä aivan 1800-luvun patjoilla – vaikka viimeistään Internetin läpimurto 1990-luvun alkupuolella on nopeuttanut melkein kaikkien muiden teollisuudenalojen kehitystä – monien jopa suoranaiseksi kehitysräjähdykseksi.

Harva meistä edes tuntee sänkyjen ja patjojen historiaa niin hyvin, että tietäisi niiden kehityksen oleelliset käänteet viime vuosisadoilta.

 

Lyhyt oppimäärä nykypatjojen kehityksen historiasta:

 • Joustinpatja (eli jousilla toimiva patja) patentoitiin vuonna 1865 Amerikan Yhdysvalloissa. – Näitä maailmassa ja Suomessa on paljon käytössä edelleenkin – lähellä alkuperäistä mallia olevia bonnel-patjojakin.
 • Joustinpatjasta patentoitiin kehitetty pussijousitettu versio vuonna 1899. – Erityisesti näitä meillä ja maailmassa nykyään joustinpatjoina onkin käytössä.
 • Sijauspatja tuli käyttöön samaan aikaan pussijousitetun joustinpatjan kanssa eli 1800–luvun ja 1900–luvun taitteessa.
 • Vuonna 1927 Dunlop patentoi tutkijansa Edward Arthur Murphyn kehittämän vaahtomuovin. Vaahtomuovi oli aluksi kallista, ja se yleistyi Suomessa kunnolla vasta 1950-luvulla – ja on nykyisin erittäin paljon käytetty patjamateriaali. – Esimerkiksi Yhdysvalloissa viime vuosina menestynyt Casper-sänky on oleellisesti yksi paksu vaahtomuovipatja.

Mutta siinä patjojen kehityksen oleellinen historia viime vuosisadoilta sitten olikin. – Vaahtomuovin jälkeen ei miltei vuosisataan ole patjoihin tullut mitään oleellisesti patjoja muuttanutta, joka olisi myös yleistynyt käytössä. – Toki NASA kehitti vaahtomuovista vuonna 1966 hidastetun viskoelastisen version, joka on nykyisin patjoissa paljon käytössä, mutta se on kuitenkin yhä oleellisesti vaahtomuovia, eikä siten varsinainen uusi kehitysaskel patjateknologia. – Vesisängyillä oli oma buuminsa 1970– ja 1980–luvuilla, mutta vesisänkykin patentoitiin jo vuonna 1883 maakuuhaavapotilaiden hoitoon, eikä se edes buuminsa jälkeen jäänyt laajasti käyttöön. – Moottorisänky on toki vakiintunut laajasti käyttöön, mutta se ei oikeastaan ole patjateknologia ensinkään, vaan tapa muotoilla sängyn runkoa moottoroidusti patjan alla. – Yleensähän moottorisänky tarkoittaa nykyisin sitä, että sängystä saa nappia painamalla tehtyä divaanin ja divaanista takaisin sängyn. – Eikä sellainen patjan laatua paranna, vaikka nukkumisergonomiaa patjaa muotoilemalla parantaisikin.

Nyt viimein 2020–luvulla Levos tuo patjoihin jotakin selvästi uutta ja patjoja selvän kehitysaskelen eteenpäin vievää, mikä todennäköisesti myös yleistyy käytössä: Raetäytteisen Raepatjan ja sitä alta päin jäykkänä tukiprofiilina muotoilevan Profiilipatjan. Raepatja on todellinen uudistus patjateknologioihin, koska se toimii aivan eri tavalla – jopa aivan eri periaatteella – kuin nykyisten tavallisten patjojen teknologiat, ja kehittää patjan nukkujan vartalolle tarjoamaa nukkumisergonomiaa selvän harppauksen eteenpäin. – Tämä patjojen kehitysaskel on merkittävä ja harvinainen tapaus! – Oli sellaista patjoihin vuosikymmeniä ja vuosikymmeniä – melkein kokonainen vuosisata – jo odotettukin!

Hyvä Levos! – Hyvä me!

Käytetään parina Profiilipatjan kanssa

Raepatja muovautuu erinomaisesti ja antaa hyvän sivuttaistuen. Pystysuuntaisessa tuessa se kuitenkin tarvitsee apua, ja tuon avun antaa Raepatjan pariksi valmistettava yksilöllinen Profiilipatja.

Raetäytteellä on monia ylivoimaisia ominaisuuksia perinteisiin patjansisuksiin verrattuna, kuten erinomainen muovautumiskyky vartalon muotojen mukaan, kyky jäykistyä luotettavaksi vahvaksi tueksi paineen vaikutuksesta ja kyky antaa sivuttaissuuntaista tukea poikkeuksellisen hyvin. Raetäyte ei liian paksuna kerroksena käytettynä kuitenkaan ole hyvä pysäyttämään vartalon uppoamista raetäytteeseen johonkin haluttuun kohtaan, vaan raetäyte pyrkii aina sallimaan vartalon uppoamisen raetäytteeseen mahdollisimman syvälle.

Niinpä esimerkiksi sellainen patjaratkaisu ei toimi kovin hyvin, että tehdään vain patjaan paksuja raekammioita ja annetaan vartalon upota niihin, koska vartalo pääsee uppoamaan niihin hallitsemattoman paljon, jolloin vartalo menee väärään ja epäergonomiseen asentoon eli patjan tuen ergonominen muoto ei pysy hyvänä ja hallittuna. – Todennäköisesti juuri tämän ominaisuutensa takia raetäytteiset patjat eivät ole yleistyneet aiemmin – koska tätä raetäytteisen patjan ominaisuutta ei ole osattu hallita kunnolla.

Ratkaisu ongelmaan on se, että Raepatjassa käytetään matalampia raekammioita, joihin vartalo saakin upota lähes pohjaan saakka, ja huolehditaan siitä, että Raepatjan alla on tukeva jäykkä sekä vartalonmuotoihin että Raepatjan muotoihin sovitettu tuentaprofiili, joka ei päästä vartaloa uppoamaan epäergonomiseen asentoon. – Ratkaisu on siis Raepatjan pariksi asiakkaan mittojen mukaan valmistettava Profiilipatja.

Profiilipatjan tehtävät ovat:

 • Kuljettaa eli välittää lattiasta saatava jäykkä laadukas tuki Raepatjan alapintaan saakka.
 • Muotoilla Raepatjaa alapuolelta niin, että Raepatja antaa vartalolle ergonomiselta muodoltaan hyvän tuen (eli käytännössä estää vartalon liika uppoaminen sänkyyn ja muotoilla raekammioita paremmin vartaloa tukeviksi alta päin).

Patjan säätäminen on helppoa

Raepatja vaatii säätämistä sekä raemäärien että alusprofiilin osalta, jotta löytyy juuri sinulle sopiva vartalon tuenta. Säätäminen on helppoa ja olemme tehneet siihen hyvät ohjeet sivuillemme.

Raepatja ja sen alla oleva tuentaprofiili Profiilipatja toimivat tiiviissä yhteistyössä tukeakseen vartaloasi, ja uuden Raepatjan tai Profiilipatjan käyttöönoton yhteydessä onkin tyypillistä, että täytyy jonkin aikaa hakea juuri sinun vartaloasi ja nukkumistasi parhaiten tukevaa säätöä Raepatjaan ja Profiilipatjaan.

Raepatjaa säädetään lisäämällä tai vähentämällä säädettävän raekammion sisällä olevien rakeiden määrää. Raekammion saa säätöä varten auki ja kiinni helposti Levosin keksimän (ja patentoiman) itse sulkeutuvan täyttöaukon avulla:

 • Täyttöaukon reunoihin kiinnitetty kangasputki vedetään ulos raekammiosta.
 • Kangasputkeen työnnetään apuväline, jäykkä putki (jossa on yleensä kiinni suppilo rakeiden ohjaamista ja välivarastointia varten), joka pitää kangasputken kunnolla auki, jotta rakeet pystyvät helposti kulkemaan sisään tai ulos raekammiosta.
 • Sitten painovoiman (tai ilmanpaineen) avulla rakeita joko lasketaan pois raekammiosta tai lisätään raekammioon.
 • Lopuksi apuväline vedetään pois kangasputkesta ja kangasputki työnnetään takaisin raekammion sisäpuolelle rakeiden sekaan.

Vaikka säätöoperaatio onkin yksinkertainen, siinä kannattaa olla tarkkana, sillä rakeet ovat helposti liikkuvia – ja etenkin kevyet EPP-rakeet myös staattisesti sähköisiä – joten niitä helposti leviää lattialle ja aiheutuu siivottavaa.

Profiilipatjaa säädetään joko lisäämällä sen päälle tukimateriaalia tai veistämällä materiaalia pois Profiilipatjasta. Levosilla on tukimateriaalin lisäämistä varten myynnissä tarrallisia solumuoviarkkeja, joita on helppo leikata hyvillä saksilla ja tarrata paikalleen. Materiaalin poisto Profiilipatjasta on hankalampi operaatio, jossa on tarpeen olla käytössä hyvä veitsi ja hyvät suojavälineet, ja tekijän tulee olla ammattilainen. Profiilipatjan suunnitelussa Levos pyrkii minimoimaan tarpeen etenkin leikata Profiilipatjasta pois materiaalia. – Kun Profiilipatjasta on säätämällä saatu tehtyä asiakkaalle hyvin toimiva tukiprofiili, siitä on haluttaessa mahdollista tehdä säädettyä Profiilipatjaa mallina tai muottina käyttämällä uusi Profiilipatja, jossa säädetyt kohdat ovat mukana Profiilipatjan rakenteeseen valettuina.

Levos on tehnyt Raepatjan säätämisestä ja Profiilipatjan säätämisestä sivuilleen kattavat ohjeet, joissa tekstin ja videoiden avulla näytetään, miten säätäminen tapahtuu, ja kerrotaan, mitä säätämisessä on tarpeen huomioida kussakin vaiheessa.

Armeijakin luottaa Raepatjan kankaaseen

Raepatjan rakeita ympäröi erittäin kestävä ja hengittävä verkkokangas, jota käytetään myös Suomen armeijan taisteluvöissä.

Levos halusi Raepatjan raekammioiden pintakankaaksi erityisen kestävän ja hyvin hengittävän kankaan. Kankaaksi löytyi erittäin kestävä verkkokangas, jota käytetään myös äärimmäistä kestävyyttä ja hengittävyyttä vaativassa käyttökohteessa: Suomen armeijan taisteluvöiden (vaatteiden päälle puettuna käytettävä liivimäinen taisteluvaruste, jossa on säilytystaskuja vyöosassaan etenkin alaselän kohdalla) hengittävänä ja mahdollisimman vähän hiostavana sisäpintana.

Verkkokangas pääsee hyvin oikeuksiinsa Raepatjassa, sillä rakeiden väleissä on käytännössä aina ilmaa ja ilmalla reittejä kulkea, joten raetäyte on luonnostaan hengittävä. Verkkokangas päästää raetäytteen hengittämään mahdollisimman vapaasti minimoiden hiostavuutta.

Kaksinkertaiset saumat

Levosin kaikki raetäytteiset tuotteet ommellaan kaksinkertaisilla saumoilla. Se on merkki Levosin tuotteiden korkeasta laadusta. Siten raevuotoja on aina estämässä varsinaisen sauman lisäksi myös varasauma.

Levosin kaikki raetäytteiset tuotteet ovat laatutuotteita, joten luonnollisesti niiden kaikki rakeita sisällä pitävät saumat ommellaan vähintään kaksinkertaisilla ompeleilla. Näin rakeita ei pidä tuotteen sisällä koskaan vain yksi varsinainen sauma, vaan aina on myös ainakin yksi varasauma, joka ottaa rakeet pidettäväkseen tuotteen sisällä, jos varsinainen sauma pettää. Ratkaisu on kallis valmistaa, mutta sen ansiosta Levosin tuotteista tulee kestävämpiä. – Se on korkean laadun merkki.

Raepatjan voi huoltaa lähes uudenveroiseksi

Raepatja tuo patjoihin uudenlaista kestävää kehitystä huollettavuudellaan. Enää ei käytössä kulunutta patjaa tarvitse heittää pois, vaan sen voi huoltaa kuntoon ja jatkaa sen käyttöä.

Levosilta voit hankkia Raepatjaasi kattavasti varaosia. Raepatjan eniten kuluva osa ovat rakeet raepatjan raekammioissa, vaikka ne ovatkin erityisen laadukkaita ja kestäviä. – Vaihtorakeet saat kätevästi tilattua Levosin verkkokaupasta, ja rakeiden vaihtaminen onnistuu ohjeidemme avulla hyvin sinulta itseltäsikin. – Tarkista kuitenkin ensin huolellisesti rakeiden tyyppi, että tilaat oikeanlaisia rakeita.

Meiltä saat tarvittaessa tilattua myös uuden päällikangaspussin Raepatjaasi – ja jopa korvaavan mittojesi mukaan valmistettavan patjankappaleen, joka kiinnittyy vetoketjuilla yhteen tai kahteen muuhun patjankappaleeseen. – Korvaavan patjankappaleen valmistamista varten tarvitsemme Raepatjastasi löytyvän Raepatjasi yksilöivän ID-koodin ja tiedon, mistä patjankappaleesta on kyse.

Korvaavan kokonaisen Profiilipatjan valmistaminenkin onnistuu tarvittaessa. Sitä varten tarvitsemme Raepatjastasi löytyvän Raepatjasi yksilöivän ID-koodin – tai vaihtoehtoisesti itse Profiilipatjasi – ehkä jälkikäteen säädettynä sinulle juuri hyvin toimivaksi – käytettäväksi mallina tai muottina.

Raepatjaa käyttäessäsi on aivan mahdollista, ettei sinun koskaan tarvitse vaihtaa Raepatjaasi, vaan voit aina tarvittaessa huoltaa sen kuntoon ja nukua sillä koko loppuikäsi. – Mikä olisikaan ekologisempaa ja kestävämpää kehitystä?

Patentoitu täyttöaukko

Levos on hakenut patenttia Raepatjan raekammioiden automaattisesti sulkeutuvalle täyttö- ja tyhjennysaukolle.

Levos on Raepatjan teknisten innovaatioiden aito ja alkuperäinen kehittäjä!

Raekammion täyttöaukko, jossa aukon reunoihin on kiinnitetty kangasputki, joka työnnettynä raekammion sisään rakeiden sekaan sulkeutuu automaattisesti rakeiden paineen vaikutuksesta, on Levosin keksintö, jolle Levos on hakenut patenttia. Ilman tätä nimenomaista innovaatiota säädettävän raetäytteisen ergonomisen patjan toteuttaminen mielekkäästi olisi vaikeaa. Etenkin patjan keskellä ilman reunakosketusta olevien raekammioiden täyttöaukot täytyisi silloin todennäköisesti sijoittaa patjan pohjaan hankalammin käytettäviksi.

Kannattaa tukea ostamalla sellaisia yrityksiä, jotka kehittävät uusia innovaatioita omalle alalleen. – Sillä juuri sellaisia yrityksiä maailma tarvitsee, ja sellaisten yritysten ansiosta maailma menee eteenpäin. – Moni yritys valitsee helpomman tien: Jättää panostamatta kalliiseen kehitystoimintaan, kopioi muiden kehitystyön hedelmiä ja valmistaa tuotteita mahdollisimman halvalla ylivoimaisen hintakilpailuedun saavuttamiseksi. – Vaikka sellainen markkinataloudessa katsotaankin hyväksyttäväksi, se ei ole Levosin mielestä vastuullista, koska oman alansa eteenpäin viemisen kehitysvastuu täytyy Levosin mielestä jokaisen yrityksen kantaa, ja lisäksi kaikille tuotteiden valmistamiseen sekä muuhun tärkeään tekemiseen osallistuville täytyy maksaa työstään kunnollinen korvaus. – Etenkin patjojen ja tyynyjen kehittämisen alalla merkittäviä uusia innovaatioita kehittämään pystyvät yritykset ovat viimeiset yli 100 vuotta olleet todella harvassa.

Suomalaista laatutyötä

Raepatjat valmistetaan Suomessa kokeneiden käsityöteollisuuden ammattilaisten tekeminä suurella sydämellä ja ammattiylpeydellä.

Siksi jokaisessa Raepatjassa lukee patjan valmistaneen ja työnsä korkeasta laadusta vastaavan ammattilaisen nimi.

Levos on ylpeästi suomalainen yritys, jolle on kunnia-asia tukea suomalaista työntekoa. Siksi Levos valmistaa tuotteensa Suomessa ammattitaitoisten luotettavien käsityöläisten tekeminä. Levos suosii myös materiaaleissa suomalaisia puhtaita ja laadukkaita materiaaleja niin paljon kuin mahdollista. Suomalaisuuden ja Suomen yhteiskunnan tukeminen on Levosilla arvo, joka myös aidosti näkyy Levosin käytännön tekemisessä.

Suomessa on hyvää ammattitaitoa, Suomessa on upeita puhtaita materiaaleja ja Suomi on todella hyvä maa, jota suomalaisten on syytä kannattaa.

Yksi hienoimmista suomalaisuuden piirteistä on suomalainen rehellisyys. Levosin Raepatjassa suomalainen rehellisyys näkyy niin, että Raepatjan valmistanut ammattilainen on valmis laittamaan Raepatjaan oman nimensä ja vastaamaan siten omalla nimellään työnsä laadusta. – Näin voi toimia, kun tekee hyvää laatua!

Vieritä ylös