Vesa makaa raepatjalla

Vartalonmittausopas

NÄIN ASIAKKAAN VARTALON MITTATIEDOT SAADAAN LEVOSILLE

Patjojen ja sänkyjen yksilöllistä suunnittelua ja valmistusta varten Levos tarvitsee mahdollisimman tarkkoja tietoja patjan tulevan käyttäjän vartalon mitoista. Erityinen haaste mittatilauspatjojen verkkokaupassa on se, ettei ole myyjää, joka voisi mitata asiakkaan vartalosta tarvittavia mittatietoja. Tässä artikkelissa kerromme, miten tarvittavat mittatiedot saadaan Levosille.

Ratkaisuna on yksinkertaisesti se, että asiakas itse toimittaa tarvittavat tiedot Levosille – ja se, että Levos on tehnyt tietojen toimittamisesta helppoa.

Sitä varten Levosilla on sähköinen lomake, jolla tarvittavat tiedot kysytään. Lomakkeen saat täytettäväksi tehtyäsi tilauksen verkkokaupassa. Olemme kehittäneet helppokäyttöisen, vartalosta otettaviin vakioituihin valokuviin perustuvan tiedontoimitusmenetelmän (varsinaiset mittaukset teemme me valokuvista), jonka käyttämisestä jokainen kyllä selviää – vaikka kaverin apua onkin hyvä käyttää ainakin valokuvien ottamiseen.

Valokuvamittaustavan periaatteista

Koska valokuvat ovat mittaustavassa tärkeimpiä – lähes koko mittaustapa – keskitymme käsittelemään niitä (eikä lomakkeella juuri muuta kysytäkään, lähinnä hallinnollisia asioita, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta ja tilausnumeroa).

Yksinkertaisesti sanottuna koko valokuvamittaustapa perustuu siihen, että asiakas ottaa vartalostaan tietynlaiset vakioidut valokuvat ja mittaa pituutensa (ja lisäksi merkitsee seinään, jonka vieressä kuvassa seisoo, tarkasti pituutensa mittaisen välin) ja toimittaa sekä kuvat että pituustietonsa Levosille.

Sen jälkeen me Levosilla pystymme mittaamaan kuvista muut tarvittavat mitat. – Toki yhdestä valokuvasta näkyy vain se, mikä valokuvasta näkyy, joten on tärkeää, että patjan tuleva käyttäjä on kussakin valokuvassa juuri tarkoitetussa asennossa ja tarkoitetulla tavalla – ja myös se, että valokuva on otettu tarpeeksi valoisassa paikassa, eivätkä tärkeät vartalonkohdat ole minkään (esimerkiksi käden) takana piilossa tai liian voimakkaassa varjossa.

– Jos käytettävissä on lisävalonlähde tai useampia, sellaisia kannattaa asetella niin, että ne valaisevat etenkin vartalon ja seinän väliä, joka muuten helposti jää varjoon. Suosittelemme myös kameran salamavalon käyttöä, sillä se useimmiten parantaa kuvia.

Yleisohjeet valokuvien ottamiseen

Valokuvien oton valmistelussa on kolme tärkeitä kohtaa:

  1. Vartalon tarkkojen mittojen saamiseksi ja yksilöllisen rakenteen hahmottamiseksi kuvissa tulee esiintyä alusvaatteisillaan, uima-asussa tai mahdollisimman ihonmyötäisessä alusalussa. Halutessasi voit peittää kasvot esimerkiksi hatulla – tai retusoida kuvia tietokoneellisesti ennen niiden lähettämistä – kunhan kuvissa näkyvät vartalon ääriviivat ja luuston sekä lihaksiston oleellisimmat muodot ja sijainnit.
  2. Seinälle, jonka vieressä kuvattava seisoo, tulee laittaa tarkasti juuri kuvattavan henkilön kohdalle merkki, jonka alalaita on samalla korkeudella lattiasta kuin kuvattavan henkilön pituus (esim. ulkoneva taitettu paperi teipattuna seinään, paksu teipinpala taitettuna ulkonevaksi tms.), ja merkitä myös lattianrajaan se kohta, josta on ylhäällä olevan merkin alalaitaan tasan kuvattavan henkilön pituus.
  3. Kameran etäisyys kuvattavasta henkilöstä tulisi olla ainakin 4 metriä, mielellään yli 5 metriä, kuvien geometristen vääristymien minimoimiseksi.

Seuraavassa lisäselitystä kiinnostuneille siitä, miksi nämä asiat ovat tärkeitä:

Mittatilauspatjan suunnittelijan on luonnollisesti tärkeää tietää patjan tulevan käyttäjän vartalon ääriviivat (myös eri asennoissa ja eri tavoilla kuormitettuna), mutta etenkin käsitys ihon alla olevan luuston rakenteesta – ja jonkin verran myös lihasten koosta ja rakenteesta – on hänelle tärkeä.

Henkilön pituuden merkitseminen seinään valokuvassa selvästi näkyvällä tavalla on tärkeää siksi, että siitä saamme "mittatikun" valokuvan muidenkin mittojen mittaamiseen. Esimerkiksi henkilön hiukset voivat olla niin tuuheat, että päälaen kohdan määrittäminen niiden keskeltä on vaikeaa, mutta seinälle mitatusta matkasta "mittatikun" saa aina ja varmasti.

Tärkeää on myös se, että kuvattava henkilö seisoo kuvassa (ainakin yhdessä kuvassa) juuri seinään merkittyjen merkkien kohdalla (vartalon keskikohta tasan yhtä pitkällä kamerasta kuin seinän merkitkin ovat), sillä muuten geometriset vääristymät saattavat hyvinkin vääristää valokuvista mitatut vartalonmitat oleellisesti pieleen.

Valokuvat täytyy ottaa tarpeeksi pitkältä kuvattavasta henkilöstä – mielellään yli 5 m päästä – koska muuten se geometrinen ilmiö, että mikä tahansa esine näyttää valokuvassa suuremmalta ollessaan lähellä kameraa kuin ollessaan kaukana kamerasta vaikuttaa vääristävästi siksi, että vartalon etureuna on lähempänä kameraa kuin vartalon takareuna, ja niiden välissä on aina jonkin verran etäisyyttä. – Kyseisen vääristymän vaikutus pienenee sitä pienemmäksi, mitä kauempana kuvattava henkilö on kamerasta. – Huolehdi kuvausvälimatkan kasvaessa kuitenkin siitä, että kuvan pikselit vielä riittävät (eli kuvan resoluutio riittää), sillä myös epätarkasta kuvasta on vaikeaa mitata vartalonmittoja tarkasti. – Joskus jopa 0,5 cm pielessä oleva vartalonmitta voi aiheuttaa patjaan käytännön nukkumisessa tuntuvan virheen.

Kuvia tarvitaan 7 kpl (vähintään)

Levosin mittaustavassa tarvitaan ainakin seitsemän erilaista valokuvaa. Lisäksi voi halutessaan toimittaa yhden tai useamman lisäkuvan kertomaan jostakin patjansuunnittelulle olellisesta.

Seuraavassa esitellään esimerkkikuvien avulla tarvittavat valokuvat.

Esimerkkikuva kylki seinän vieressä, hipaise seinää vartalollasi

1. Kuva: Selin seinän vieressä

Seisten seinän vieressä suorana selin kameraan tarkasti seinässä olevan merkin kohdalla, kädet rentoina ja seinänpuoleinen käsi kevyesti vatsan päälle vedettynä (jolloin olkapää kääntyy vatsaa päin sen verran kuin se helposti (ilman voimaa) kääntyy, kättä kannattaa tukea toisella kädellä vatsan päällä), normaali seisoma-asento ja vartalon uloin kohta (esim. hartia tai lantio) koskettaa kevyesti seinää. Ei saa nojata seinään.

Esimerkkikuva nojaa seinää kyljelläsi, olkapää kääntyy

2. Kuva: Selin seinän vieressä nojaten voimakkaasti seinään

Muuten samanlainen valokuva kuin kuvassa 1, mutta patjan tuleva käyttäjä nojaa kuvassa seinään voimalla (jolloin seinää vasten oleva olkapää kääntyy pois nojauksen tieltä niin paljon kuin on kääntyäkseen – siihen suuntaan (eteen tai taakse) kuin olkapää nukkuessa yleensä kääntyy).

Jalkoja kannattaa siirtää hieman kauemmas seinästä, jotta saa hyvin nojattua seinään. – Älä liioittele nojausta, vaikka voimaa nojatessa jonkin verran tuleekin käyttää, seinää ei kuitenkaan ole tarkoitus kaataa.

3. Kuva: Kylki kameraan päin seinän vieressä 

Seisten seinän vieressä suorana kylki kohti kameraa tarkasti seinässä olevan merkin kohdalla, kädet rentoina sivuilla mutta niin, ettei käsi peitä selkää, eli koko selän ja lantion takalinja näkyy kuvassa (kameranpuoleista kättä voi halutessaan pitää hieman vatsan päällä). Vartalon uloin kohta (esim. yläselkä tai pakarat) koskettaa kevyesti seinää.

Esimerkkikuva selin seinään, hipaise seinää vartalollasi

4. Kuva: Kylki kameraan päin nojaten voimakkaasti seinään 

Muuten samanlainen valokuva kuin kuvassa 3, mutta patjan tuleva käyttäjä nojaa selällään ja pepullaan seinään voimalla (ja myös pää osuu takaraivosta seinään, mutta päällä ei tarvitse seinää työntää). Älä köyristä selkää.

Huolehdi, ettei käsi peitä selkää, eli koko selän ja lantion takalinja näkyy kuvassa (kameranpuoleista kättä voi halutessaan pitää hieman vatsan päällä).

Jalkoja kannattaa siirtää hieman kauemmas seinästä, jotta saa hyvin nojattua seinään. – Älä liioittele nojausta, vaikka voimaa nojatessa jonkin verran tuleekin käyttää, seinää ei kuitenkaan ole tarkoitus kaataa.

Esimerkkikuva nojaa selällä seinään
Esimerkkikuva näytä lantioluun ylin kohta ja kylkiluiden alin kohta (eli pehmeän vatsan alueen rajat)

5. Kuva: Selin kameraan ja näytä sormilla lantion luiden ylälaita sekä kylkiluiden alalaita

Seiso suorana irti seinästä ja aseta toisen käden sormet kyljen keskilinjalle sille kohdalle, missä tuntuu alimmainen kylkiluu (juuri ennen pehmeän vatsan alkamista). Aseta toisen käden sormet siihen kohdalle, jossa tunnet lantioluun kaarimaisen ylimmän kohdan (eli ns. suoliluun harjun, joka ei useimmiten sijaitse aivan kyljen keskilinjalla, vaan voi olla hieman sivussa keskilinjasta).

Voit halutessasi jakaa tämän valokuvan kahdeksi valokuvaksi, joista toisessa osoitat molemmilla käsilläsi kylkiluidesi alimpia kohtia (molemmilla kyljillä), ja toisessa kuvassa osoitat molemmilla käsilläsi lantioluusi ylimpiä kohtia (molemmilla puolilla). – Levosin lomakkeelle voit liittää tämän kuvan kohdalle useita valokuvia.

Bonuskuva (tai useampia): Bonuskuvana voit halutessasi osoittaa toisella kädelläsi tai molemmilla käsilläsi selkärangastasi sellaisia kohtia, joiden toivot erityisesti saavan patjalta hyvän ja luotettavan tuen (siis silloin, kun makaat patjalla selälläsi).

Jos vartalossasi on muitakin kohtia, jotka tulee ottaa erityisesti huomioon patjan suunnittelussa (etenkin luuston kohtia, mutta myös muita), voit tässä lomakkeen kohdassa lähettää Levosille valokuvat, joissa osoitat niitä (lisäksi lomakkeen loppuun kannattaa vapaatekstikenttään kirjoittaa selitykset kustakin bonuskuvasta).

6. Kuva: Kyljellään kovalla lattialla maaten selkä kameraan päin

Makaa tasaisella kovalla lattialla kyljellään selkä kameraan päin suorana ja rentona lattianpuoleinen käsi vedettynä vatsan puolelle (jolloin olkapää kääntyy vatsaa päin sen verran kuin pystyy).

Pää tulee tukea jollakin tuella (esimerkiksi kirjapinolla) suunnilleen luonnolliselle korkeudelle. Muuten joko retkottava pää painavana vetää keskivartaloon ylimääräisen mutkan tai tukiessasi lihaksillasi painavaa päätäsi suunnilleen oikeaan asentoon aiheutat muualle vartaloon ylimääräisiä vartalosi asentoon vaikuttavia jännityksiä.

Jos sinulla on hyvä jalkojenvälityyny, voit käyttää sitä valokuvassa rentouttamassa asentoasi, kunhan tyyny ei vaan peitä näkyvyyttä vartalosi ja lattian rajaan tai vartalosi ja lattian väliin jääviin tiloihin.

Esimerkkikuva makaa kyljelläsi kovalla lattialla, nosta päätä tyynyllä

7. Kuva: Selällään kovalla lattialla maaten kylki kameraan päin

Makaa tasaisella kovalla lattialla selällään kylki kameraan päin suorana ja rentona lattianpuoleinen käsi vedettynä vatsan päälle (ettei se peitä näkyvyyttä vartalosi ja lattian rajaan).

Pää kannattaa tukea jollakin tuella miellyttävään asentoon. Älä kuitenkaan käytä niskan tukityynyä, sillä haluamme nähdä myös yläselkäsi rajan ja niskasi asennon.

Esimerkkikuva makaa selällään kovalla lattialla

Sitten onkin valmista

Siinäpä ohjeet valokuvien ottamisesta sitten olivatkin. - Noin helppoa se on.

Mainitaan vielä se, että Levosin lomakkeella pyydetään patjan ottamaan kantaa patjan olkapääkuopan syvyyteen. Oletusarvoisesti Levos suunnittelee patjan olkapääkuopan normaalisyvyiseksi eli sellaiseksi, jossa olkapään kääntyminen sivulle (yleensä vatsan puolelle) vähentää olkapääkuopan syvyystarvetta noin puoleen siitä, minkä olkapää kuormittamattomana tarvitsisi.

Voit kuitenkin valita, että patjaan tehdään erityisen syvä olkapääkuoppa, johon olkapää varmasti mahtuu uppoamaan kokonaan (miltei ilman kääntymistä sivullekin), tai erityisen matala olkapääkuoppa, jossa kuoppaa ei kovin paljoa edes ole. – Siihen kysymykseen on hyvä miettiä vastausta jo etukäteen. – Jollet tiedä, mikä olisi paras valinta, valitse normaali olkapääkuoppa, koska se sopii useimmille ihmisille.

Vielä tietoturvasta

Käsittelemme meille lähettämiäsi valokuvia ja muita tietoja hyvin huolellisesti. Levosilla vain tarkasti rajattu joukko ihmisiä pääsee niihin käsiksi, ja valokuvia saa tallentaa vain tietyille tietokoneille.

Oletusarvoisesti tuhoamme lähettämäsi valokuvat kuukauden sisällä patjatilauksesi toimituksesta (haluamme kuitenkin pystyä palaamaan valokuviin noin kuukauden ajan patjan toimituksen jälkeen siltä varalta, että patjan käyttöönoton jälkeen ilmenisi, että jokin kohta patjassa ei toimi kunnolla, ja olisi tarpeen pohtia, miten patjan sen kohdan saisi korjattua), mutta voit halutessasi antaa valokuvien ja mittatietojen toimittamisen lomakkeella Levosille luvan säilyttää valokuviasi pidempään (niin pitkään kuin on mielestämme tarkoituksenmukaista tai kunnes pyydät meitä tuhoamaan valokuvat), jotta pystymme palvelemaan sinua jatkossa paremmin (palaamalla katsomaan valokuviasi esimerkiksi tuleviin tukityynytarpeisiisi liittyen).

 

Lopulta onkin enää jäljellä se, että painat lomakkeen lopussa olevaa 'Lähetä' –nappia, ja lähetät siten valokuvat sekä mittatiedot Levosille!

 

Lue lisää Raepatjasta ja tilaa täältä!

Lue lisää:

Millainen on hyvä ryhti?

Olkapäät takana, pää pystyssä, vatsa tiukkana, selkä suorana? Tarkoittaako hyvä ryhti näitä asioita?

Lue lisää >>

Mitä ergonomia on?

Ergonomiahan tarkoittaa sitä, että sängyt, kengänpohjat, käyttöesineiden kahvat ym. muotoillaan ihmisen kehon mukaisesti – eli ergonomisiksi. – Eli ergonomia on siis… – ”kehonmukaistamista”? – Vai onko sittenkään?

Lue lisää >>

Selän jumppaaminen heti aamulla – hyödyt ja haitat

Selän jumppaaminen ja voimakkaat venyttelyt saattavat myös ylläpitää selän oireilua.

Lue lisää >>
Vieritä ylös