Miksi Levos on olemassa?

Miksi Levos on olemassa?

PAREMMAN TUEN TAKIA

Levos sai alkunsa tarpeesta saada nukkuvan ihmisen vartalo tuettua paremmin nukkumisen aikana. Sänkymarkkinoilla ei ollut tarpeeksi hyviä ergonomisen ja jäykän tuen tarjoavia patjoja. Niinpä Vesa Hesso perusti Levosin sellaisia tarjoamaan.

Levos on olemassa yksinkertaisesti siksi, että maailman ihmiset voisivat nukkua terveellisemmin ja pysyisivät terveempinä.

Maailman nukkumisessa on joustinpatjojen yleistymisen (1800-luvun lopulla) jälkeen ja etenkin vaahtomuovin yleistymisen (1950-luvulla) jälkeen ollut perustavanlaatuinen ongelma: Lähes kaikkien maailman sänkyjen patjat ovat liian pehmeitä. Pehmeä patja tuntuu kyllä mukavalta, mutta se ei ole kovin terveellinen. Tämä johtuu siitä, ettei pehmeydellä pysty tukemaan mitään tukevasti - pehmeys nimittäin joustaa myös silloin, kun sen pitäisi pysyä paikallaan. Siksi vartaloa ei saa tuettua ylipehmeällä tai -joustavalla patjalla tarpeeksi hyvin.

Liian pehmeiden patjojen käyttämisestä seuraa vaivoja etenkin selkään ja niskaan, mutta myös epämääräisiä vaivoja muualle vartaloon. Pääasiassa tämä johtuu riittämättömästä vartalon tuesta. Jos jokin vartalonosa ei saa riittävää tukea vartalon ulkopuolelta, vartalonosa tyypillisesti joutuu lepääntymisen kannalta epäedulliseen asentoon ja lisäksi vartalo joutuu tekemään sille riittävän tuen sisäisesti lihasten työllä, mistä seuraa, että lihakset eivät olekaan levossa vaan työssä. Pehmeydessä on lisäksi se salakavala ominaisuus, että vaikka pehmeys jättääkin monia vartalon kohtia riittämättömästi tuetuiksi, se kuitenkin usein onnistuu huijaamaan vartaloa olemaan huomaamatta tarvetta lisätuelle ja nukkuma-asennon korjaamiselle. Tämän seurauksena nukkuma-asentoa tulee korjattua liian myöhään lihasten jo kipeydyttyä.

Liian pehmeä patja ei pysty antamaan vartalolle myöskään kunnollista tukipistettä vartaloa käännettäessä, mistä seuraa se, että vartalon automaattinen tasapainon sekä nukkuma-asennon kontrollointi häiriintyvät. Tällöin ne eivät saa huolehdittua vartalosta niin hyvin kuin ne voisivat - eli toimintatavoilla, jotka ovat hioutuneet hyviksi ja toimiviksi ihmisen kehityksen miljoonien vuosien aikana. Sen takia aamulla vartalo tuntuu höttöiseltä ja epämääräiseltä, eikä suinkaan jäntevältä ja latautuneelta, kuten sen kuuluisi tuntua.

Vesa Hesso

Levosin perustajalla Vesa Hessolla oli ajatus ratkaisuksi sänkyjen liian pehmeyden ongelmaan: Pehmeys kovuudessa -periaate. Se tarkoittaa sitä, että kovakin patja tuntuu vartaloa vasten yhtä miellyttävältä kuin pehmeä patja, kunhan se muotoillaan seuraamaan ergonomisesti ja tarkasti vartalonmuotoja. Pehmeys nimittäin tuntuu mukavalta pääasiassa siksi, että pehmeys ensinnäkin tukee vartaloa joka kohdasta jakaen siten vartalon painon suurelle pinta-alalle ja toisekseen estää sen, että vartaloa vasten tuntuisi häiritsevän kovia kohtia nukkumisalustasta. Siispä, jos kova patja muotoillaan riittävän tarkasti vartalon muotojen mukaisesti, sekin jakaa vartalon painon suurelle pinta-alalle - jopa vielä paremmin kuin pehmeä patja - eikä silloinkaan missään kohtaa vartaloa tunnu häiritsevän kovia kohtia. Kovaa tai jäykkää patjaa käytettäessä saavutetaan lisäksi se nukkumisen terveellisyyden kannalta tärkeä hyöty, että patjan antama tuki voidaan jakaa terveellisemmin: ei tasaisesti ympäri kehoa, vaan kohdistamalla enemmän tukea tarkoituksella niihin kohtiin vartaloa, joihin on hyvä kohdistaa enemmän tukea, ja kohdistamalla vähemmän tukea tarkoituksella niihin kohtiin vartaloa, joihin on hyvä kohdistaa väemmän tukea. Vesa Hesson hahmottelema ratkaisu liian pehmeiden patjojen ongelmaan oli käyttää kovaa tai huomattavan jäykkää patjaa ja muotoilla se tai saada se muotoutumaan riittävän tarkasti sekä ergonomisesti vartalon yksilöllisten muotojen mukaan, sekä ottaa patjakokonaisuuteen mukaan pehmeyttä ja joustavuutta vain sopivan vähän ja sopivilla tavoilla. - Tismalleen samaa ratkaisumallia noudatetaan Levosin patjoissa edelleenkin.

Koska muut eivät sellaisia patjaratkaisuja olleet kehittäneet ja tuoneet niitä tavallisten ihmisten saataville, Vesa päätti lähteä kehittämään ja tuomaan niitä tavallisten ihmisten saataville itse. Uusien ja parempien nukkumisen ratkaisujen kehittäminen onkin siitä lähtien ollut keskeistä Levosissa, ja Levosin yksi lupaus asiakkailleen on yhä edelleen, että Levos kehittää tulevaisuudessa terveellistä nukkumista vieläkin pidemmälle - jotta maailman ihmiset voisivat nukkua vieläkin terveellisemmin.

Levos on olemassa meitä kaikkia varten - kehittääkseen ja tuodakseen meidän saatavillemme sellaisia sänkyjä, patjoja ja nukkumisen apuvälineitä, joiden avulla saamme tuettua vartalomme paremmin nukkuessamme, nukumme terveellisemmin ja pysymme terveempinä.

Lue lisää:

Millainen on hyvä ryhti?

Olkapäät takana, pää pystyssä, vatsa tiukkana, selkä suorana? Tarkoittaako hyvä ryhti näitä asioita?

Lue lisää >>

Mitä ergonomia on?

Ergonomiahan tarkoittaa sitä, että sängyt, kengänpohjat, käyttöesineiden kahvat ym. muotoillaan ihmisen kehon mukaisesti – eli ergonomisiksi. – Eli ergonomia on siis… – ”kehonmukaistamista”? – Vai onko sittenkään?

Lue lisää >>

Rakeet patjan täytteenä

Suurin uudistus, jonka Levos toi nukkumiseen, on rakeiden käyttäminen ergonomisten patjojen ja tukityynyjen täytteenä. Mikä rakeiden käyttämisessä on niin hyvää, että rakeita käyttämällä nukkumisen ergonomia saadaan nostettua uudelle tasolle?

Lue lisää >>
Vieritä ylös